Firmy odpowiedzialne społecznie CSR

W Gdańskiej Organizacji Turystycznej realizujemy wewnętrzne działania CSR. Ważna jest dla nas idea prowadzenia działań w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa oraz środowiska. W naszej organizacji oznacza to dbanie o dobro pracowników, wspieranie lokalnych inicjatyw oraz minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko. 

GOT nawiązuje bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi w celu realizacji wspólnych projektów i wymiany doświadczeń. I ty możesz:

  1. Stowarzyszenie INVISIBILA - celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integracji i reintegracja osób z niepełnosprawnością.
  2. Fundacja ŚWIAT WRAŻLIWY - Fundacja zajmuje się aktywizowaniem młodych osób z NI oraz seniorów. Podopieczni fundacji są zatrudnieni w kawiarni „Caffe Aktywni”. Podopieczni fundacji mogą dostarczyć słodki catering na twoje wydarzenie - tym sposobem wesprzesz ich działalność. 
  3. Stowarzyszenie OKNO NA ŚWIAT - Celem działań Stowarzyszenia jest szeroko pojęta terapia, której celem jest zmniejszanie wykluczenia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz na usamodzielnienie i zwiększenie ich szans na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.
  4. Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski – zajmuje się aktywizacją i integracją osób głuchych i niedosłyszących. Do zrealizowanych działań należą m.in.: organizacja i prowadzenie kursów języka migowego przeznaczonych dla różnych odbiorców, wyjazdy integracyjne do muzeów czy spotkań z członkami Międzynarodowego Związku Głuchych.
  5. Fundacja MOCARZY – zajmują się projektowaniem, wdrażaniem i rozwojem narzędzi samodzielnego życia dla osób zależnych.
  6. Fundacja Leny Grochowskiej – to przestrzeń wspólnej aktywizacji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz seniorów. Podopieczni fundacji prowadzą kawiarnię „toMy!” oraz zajmują się rzemiosłem, np. produkują ceramiczne naczynia i ozdoby. 
Ty także możesz wesprzeć lokalne organizacje non-profit w czasie swojego eventu!
 

Jedzenie: nie wyrzucaj – przekaż!

Pozostałe z wydarzenia biznesowego jedzenie, możesz przekazać Trójmiejskiemu Bankowi Żywności lub gdańskiemu oddziałowi Stowarzyszenia im. św. Brata Alberta. Te instytucje przekażą je osobom w kryzysie ekonomicznym lub bezdomności.
Jak wesprzeć: Bank Żywności Trójmiasto

Catering z Fundacji

Zamów słodki poczęstunek w „Caffe Aktywni” prowadzonej przez fundacje „Świat wrażliwy”. Wypieki są własnoręcznie wykonywane przez podopiecznych fundacji; osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz seniorów.
Jak wesprzeć: Fundacja "Świat wrażliwy"

Własnoręczne upominki

Chcesz zaskoczyć uczestników swojego wydarzenia drobnym upominkiem? Wykonają go dla Ciebie osoby z gdańskie oddziału Fundacji im. Leny Grochowskiej.
Jak wesprzeć: Fundacja im. Leny Grochowskiej

Przerób banery na torby…

… lub jakiekolwiek inne gadżety. Przekaż je w profesjonalne ręce Spółdzielni Społecznej „Zeroban” a oni nadadzą im drugie życie. Możesz z nimi także przeprowadzić warsztaty dotyczące less i zero waste.
Jak wesprzeć: Fundacja Zeroban

Licytuj i wspieraj!

Przez cały rok możesz przekazać środki z licytacji swoich produktów lub gadżetów promocyjnych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dochód z licytacji wesprze zakup nowoczesnego sprzętu do szpitali w całej Polsce. 
Jak wesprzeć: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Pola Nadziei – żonkile i hospicja

Pola Nadziei to inicjatywa co roku organizowana przez Fundację Hospicyjną. Do akcji sadzenia żonkili przyłączają się różne instytucje i przedsiębiorstwa lokalne. Zbiórka pieniędzy prowadzona równolegle jest przekazywana na wsparcie hospicjów w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Pucku i Pruszczu Gdańskim.
Jak wesprzeć: Fundacja Hospicyjna