Dostępny Gdańsk

Dostępność jest podstawowym prawem – nie luksusem, normą – nie wyjątkiem. Doceniamy możliwości, jakie dają perspektywy różnorodnych osób. Chcemy promować i informować o dostępności, by świat i rzeczywistość stały się bardziej przyjazne i otwarte.

Definiując turystykę dostępną, wykraczamy poza tradycyjne ramy. Myślimy o tym szerzej niż zapewnienie odpowiednich udogodnień czy infrastruktury. To nie tylko kwestia ułatwienia dostępu dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, ale także dla rodziców podróżujących z małymi dziećmi, seniorów, osób z alergiami czy specyficznymi potrzebami. Turystyka dostępności to inwestycja w przyszłość każdego z nas.

Audyty dostępności:

Gdańska Organizacja Turystyczna (GOT) od lat realizuje projekt polegający na dostarczaniu informacji o stopniu dostępności miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Założenia realizacji projektu:

 • audytorami są osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności (wzrok, słuch, ruch) oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnością
 • audytorzy z podobnymi niepełnosprawnościami realizują kilka audytów w jednym obiekcie, by móc zidentyfikować najczęstsze obserwacje
 • audyty obejmują cały proces: od momentu pojawienia się pomysłu odwiedzin w obiekcie do powrotu do domu
 • audyty służą zebraniu użytecznych spostrzeżeń, które w przyszłości pozwolą innym osobom z niepełnosprawnością podjąć świadome decyzje dotyczące wizyt w obiektach
 • audyty zakładają współpracę z obiektami. Ich celem nie jest porównywanie obiektów między sobą, a tym bardziej tworzenie rankingów.
Po zrealizowanym audycie, na stronie www.visitgdansk.com pojawiają się wizytówki obiektów zawierające najważniejsze informacje dotyczące ich dostępności. Wszystkie audyty bazują na jednolitym kwestionariuszu, dostosowanym do specyfiki audytowanego obiektu. Jest on zbudowany z 6 bloków tematycznych:
 • przygotowanie do wizyty,
 • podróż do obiektu
 • dostępność obiektu,
 • dostępność oferty,
 • podróż powrotna,
 • podsumowanie wizyty.
Od 2022 roku zrealizowaliśmy ponad 100 audytów w gdańskich obiektach turystycznych oraz punktach Informacji Turystycznej i Gdańskiej Karty Mieszkańca prowadzonych przez GOT. W 2024 roku misja informowania o dostępności trwa - zostanie zrealizowanych kolejnych 36 wizyt.
 

Sprawdź listę obiektów turystycznych i ich udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Lista będzie na bieżąco uzupełniana o nowe miejsca.


Karta komunikacji z osobami g/Głuchymi i słabo słyszącymi
Karta komunikacji mieści się na kartce formatu A4. Składa się z uporządkowanych tematycznie piktogramów, pod którymi znajduje się miejsce na odpowiedź lub doprecyzowanie pytania. Druga strona karty umożliwia swobodną – pisemną lub rysunkową – komunikację między osobami zaangażowanymi w proces.

Karta umożliwia porozumienie stronom zaangażowanym w proces wymiany informacji. Ułatwia przekazywanie i odbieranie komunikatów, eliminując bariery językowe, kulturowe oraz inne ograniczenia, które mogą występować w tradycyjnej komunikacji werbalnej.

Jedną z kluczowych zalet karty komunikacji jest jej uniwersalność. Choć pierwotnie opracowana była jako narzędzie wspomagające komunikację osób g/Głuchych, jej zastosowanie sięga daleko poza tę grupę. Z karty korzystać mogą cudzoziemcy, którzy nie posługują się żadnym znanym nam językiem, osoby korzystające z komunikatów w języku ETR (easy do read), osoby z dysfunkcją mowy, a także dzieci w wieku przedszkolnym lub szkolnym, które dopiero uczą się komunikować.

Potencjał karty komunikacji polega na jej prostocie i elastyczności. Dzięki zastosowaniu symboli i grafik, karta umożliwia przekazywanie różnorodnych komunikatów bez konieczności używania słów. Wskazanie określonego piktogramu wsparte gestem może być zadaniem pytania i odpowiedzią na nie. Ponadto, karta komunikacji może być spersonalizowana i dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkowników i obiektów, co jeszcze bardziej zwiększa jej skuteczność.

Obecnie karta komunikacji jest w fazie prototypowania. Zbieramy informacje od audytorów i pracowników obiektów turystycznych dotyczące jej funkcjonalności, łatwości stosowania, zasadności używanych piktogramów i potrzeby dołączenia innych. Karty są tłumaczone na inne języki.