Gdańsk Miastem Równości

Kampania Gdańsk Miastem Równości Kampania społeczna skupiająca się na najistotniejszych kwestiach związanych z równością i tolerancją. Jej główne założenia to: równe prawa oraz sprzeciw wobec mowy nienawiści, hejtu i dyskryminacji wśród wszystkich osób przebywających w Gdańsku.

 • Według badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Gdańska najczęściej pojawiające się i powtarzające się przyczyny nieporozumień to: religia, orientacja seksualna, płeć, wiek, pochodzenie, niepełnosprawność, wykluczenie ekonomiczne. Na podstawie tych wniosków opracowano główne cele kampanii:
 • Wzrost świadomości mieszkańców o istnieniu innych grup społecznych
 • Zminimalizowanie ilości incydentów dyskryminacyjnych
 • Edukacja różnych grup na temat dyskryminacji
 • Upowszechnienie informacji o dostępnych narzędziach pomocowych – i tych organizowanych przez miasto, i tych oferowanych przez władze centralne
 • Przełamanie stereotypów dotyczących dyskryminowanych grup
 • Udzielenie realnej pomocy osobom dyskryminowanym
 • Propagowanie postaw antydyskryminacyjnych w całej Polsce i przełamanie bariery strachu przed innością
 • Wysłanie mocnego sygnału do tych, którzy czują się dyskryminowani, że Gdańsk to miejsce, w którym szanuje się ich prawa, różnorodność jego mieszkańców jest wartością a nie problemem

Wybrane działanie podjęte w ramach realizacji kampanii „Gdańsk Miastem Równości”:
 • Opracowanie strategii kampanii Gdańsk Miastem Równości
 • Produkcja 6 spotów oraz teledysku, obrazujących przesłanki dyskryminacyjne
 • Kampania w telewizji TVN, w tym emisja spotów z bohaterami kampanii oraz występ w programie "Dzień Dobry TVN"
 • Kampania w mediach i prasie ogólnopolskiej
 • Stały branding na autobusach w Gdańsku
 • Kampania billboardowa
 • Przystanek Równość podczas 2 edycji Jarmarku św.Dominika
 • Uczestnictwo w kongresie Open Eyes Economy 2023 w Krakowie
Kampania społeczna jest kolejnym elementem uchwalonego przez Radę Miasta, w 2018 roku "Gdańskiego Modelu Na Rzecz Równego Traktowania". Kampania jest przewidziana na lata 2022 – 2024.