Aktualności > Co mieszkańcy myślą o turystach? Raport GOT

Co mieszkańcy myślą o turystach? Raport GOT

(2021-07-06)

Gdańska Organizacja Turystyczna sprawdziła opinie mieszkańców i mieszkanek na temat ruchu turystycznego dotyczące oceny jego wielkości i ewentualnej uciążliwości w życiu codziennym, zapytano także o znaczenie turystyki dla miasta.

Badanie opinii przeprowadzono wśród posiadaczy Gdańskiej Karty Mieszkańca (GKM) w maju 2021 roku. Na pytania zebrane w formie internetowego kwestionariusza odpowiedziało 930 osób. Zaproszenia do udziału w badaniu były rozsyłane przede wszystkim za pośrednictwem newslettera, dodatkowo także przy użyciu innych kanałów komunikacji GKM.
Pierwsza część badania poświęcona jest kwestii subiektywnie postrzeganej wielkości ruchu turystycznego oraz jego uciążliwości dla mieszkańców. Respondenci odpowiadali na pytania czy i w których miesiącach roku w Gdańsku jest zbyt wielu turystów oraz na ile odczuwają wzmożoną liczbę gości w naszym mieście w swoim miejscu zamieszkania i miejscu pracy. Mieszkańcy wskazywali także w jakich miesiącach – ich zdaniem – najlepiej przyjechać do Gdańska.
W drugiej części ankiety mieszkańcy wypowiadali się na temat znaczenia turystyki dla Gdańska, zarówno w zakresie jego wizerunku, jak i wpływu ruchu turystycznego na gospodarkę. Respondentów poproszono także o bilans pozytywnych i negatywnych konsekwencji ruchu turystycznego dla miasta i o odpowiedź na pytanie czy Gdańsk powinien się dalej promować, aby przyciągać więcej turystów.

Opinie na temat liczby turystów

Zdaniem mieszkańców, którzy uczestniczyli w badaniu - generalnie nie mamy w Gdańsku do czynienia z nadmiarem turystów.
Patrząc w skali całego roku, średnio blisko połowa (46 proc.) gdańszczan uważa, że liczba przyjeżdżających jest optymalna, a według jednej trzeciej (34 proc.) turystów jest zbyt mało, 20 proc. osób uznało, że jest ich zbyt wielu. 
Wachlarz odpowiedzi staje się bardziej złożony, jeśli przyjrzymy się opiniom dotyczącym rozkładu ruchu turystycznego w ciągu roku:
 
  • Aż dwie trzecie mieszkańców uważa, że w Gdańsku jest zbyt wielu turystów w miesiącach wakacyjnych: lipcu i sierpniu (odpowiednio - 69 i 71 proc. respondentów).
  • W odniesieniu do maja, czerwca i września odsetek osób dostrzegających nadmiar turystów jest wciąż dość istotny (odpowiednio - 14, 35 i 22 proc.), grudzień jawi się jako “przeładowany” turystami miesiąc 7 proc. respondentów, w przypadku pozostałych miesięcy liczbę turystów jako nadmierną ocenia od 2 do 4 proc. osób. 
  • Jednocześnie co najmniej połowa mieszkańców uważa, że w mieście mogłoby być więcej turystów w okresie od listopada do marca włącznie, przy czym najwięcej wskazań w tym kierunku wykazano w odniesieniu do lutego (62 proc.) oraz listopada i stycznia (59 proc.).
  • Miesiącami najbardziej optymalnymi pod względem liczby turystów są maj i wrzesień (66 proc.) oraz październik (59 proc.). 


Zdaniem autorów badania, przedstawione opinie korespondują z rzeczywistą wielkością ruchu turystycznego w naszym mieście. W 2019 roku od maja do września średnie obłożenie miejsc noclegowych w Gdańsku przekraczało 75 proc., osiągając maksimum w miesiącach wakacyjnych (86 proc. w lipcu oraz 87 proc. w sierpniu). Poza tym okresem obłożenie wynosiło poniżej 70 proc., przy czym wartości minimalne przypadły na styczeń (41 proc.).

Mimo, że według większości mieszkańców w wakacje turystów w Gdańsku jest zbyt wielu, nie generuje to dużych uciążliwości w codziennym życiu. Tylko około jedna trzecia mieszkańców odczuwa w pewnych okresach roku niedogodności wynikające z nadmiaru turystów w swoim miejscu zamieszkania (36 proc.) lub pracy (31 proc.). 

Przekonanie o zbyt dużym ruchu turystycznym w miesiącach wakacyjnych znajduje odzwierciedlenie w opiniach dotyczących miesięcy, w których najlepiej odwiedzić Gdańsk. Najczęściej wskazywane miesiące to czerwiec i wrzesień (84 proc. wskazań dla obu miesięcy). Choć jednocześnie respondenci zdają się doskonale rozumieć turystów przyjeżdżających do ich miasta w wakacje - 74 proc. uczestników badania wskazało, że lipiec, a 77 proc., że sierpień - to jedne z najlepszych miesięcy na odwiedziny w Gdańsku.
Zdaniem mieszkańców, ich miasto jest najmniej atrakcyjne w listopadzie oraz od stycznia do marca. Warto zaznaczyć, że jedna trzecia (30 proc.) respondentów uważa, że miasto warto odwiedzić przez cały rok i zaledwie 2 proc. – że nie warto tu przyjeżdżać. 

Znaczenie turystyki dla Gdańska

Mieszkańcy Gdańska są zgodni, że ruch turystyczny wpływa pozytywnie na gospodarkę miasta:
  • wpływ ten za zdecydowanie pozytywny uznało 70 proc. respondentów,
  • a 21 proc. odpowiedziało, że jest raczej pozytywny. 
Podobnie kształtuje się opinia respondentów w zakresie wpływu ruchu turystycznego na wizerunek Gdańska:
  • za zdecydowanie pozytywny uznało go 63 proc. respondentów,
  • a 23 proc. uznało, że jest raczej pozytywny.

 
Zdecydowana większość badanych (72 proc.) uważa, że konsekwencje turystyki dla Gdańska są bardziej pozytywne niż negatywne. Przeciwnego zdania jest zaledwie 5 proc. mieszkańców, natomiast 21 proc. uważa, że konsekwencje te są w równym stopniu pozytywne, co negatywne.  
Zdaniem zdecydowanej większości respondentów, Gdańsk powinien nadal promować się, aby przyciągnąć więcej turystów, przeciwnego zdania jest 11 proc. badanych. 
Autorzy badanie podkreślają, że uzyskana liczba 930 odpowiedzi na ankietę, nie jest próbą ani losową, ani reprezentatywną dla ogółu mieszkańców Gdańska, a uzyskanych wyników nie można uogólniać na populację całego miasta.


 

Wróć