Choć większość naszej planety pokrywa woda, to stan jej zanieczyszczenia jest zatrważający i wciąż się pogarsza. Sprawdź, czy możesz przyczynić się do powstrzymania tego destrukcyjnego procesu! 

●   Czy udostępniasz fontanny do picia, aby ludzie nie musieli kupować wody butelkowanej? Czy informujesz gdzie można je znaleźć w mieście? Wynajmij tymczasowe stacje wodne.
●   Czy wynajmując wybrałeś urządzenia i osprzęt oszczędzający wodę np. toalety z podwójnym spłukiwaniem, krany/prysznice z niskim przepływem, krany czasowe lub krany, które wyłączają się automatycznie?
●   Czy zapewniasz personelowi, uczestnikom butelki jednorazowego użytku?
●   Czy wynajmując toalety, wybierasz dostawcę, który jest oszczędny, nie wymaga zbiornika lub bezpiecznie korzysta z „szarej wody”?
●   Czy obiekt zapobiega zanieczyszczaniu wód opadowych i cieków wodnych, eliminując spływ, śmieci i stosowanie środków chemicznych?
●   Edukuj i zachęcaj wszystkie zainteresowane strony do rozsądnego korzystania z wody.