Media nie bez powodu tak często prezentują sugestywne obrazy gór śmieci. Gór, które wciąż rosną. Nie pozwól, aby nasza planeta zginęła pod hałdami odpadów. Działaj:
Zapewnij pojemniki na recykling i odpady organiczne

●   Stosuj system 3 (jest to minimum) pojemników na odpady - (materiał organiczny (zielony), recykling (żółty) i mieszany (czerwony)) oraz zapewnij odpowiednią utylizację.
●   Unikaj produktów jednorazowego użytku - w tym wszelkich gadżetów lub prezentów, o których wiesz, że nie będą używane poza wydarzeniem;
●  Nagradzaj uczestników za przynoszenie ich kubków, toreb i butelek wielokrotnego użytku zniżkami lub możliwością udziału w konkursach za pośrednictwem mediów społecznościowych.
●   Dodaj dodatkowe koszty do przedmiotów jednorazowego użytku, aby zachęcić do przedmiotów wielokrotnego użytku.
●   Nie wyrzucaj jedzenia, współpracuj z bankami żywności.
●  Zaznacz lokalizację śmietników na mapach uczestników (preferując mapy elektroniczne) i rozważ dodanie wskazówek dotyczących trudnych przedmiotów lub przedmiotów, które prawdopodobnie zostaną użyte podczas imprezy (tj. sztućce i kubki nadające się do kompostowania).
● Praktykuj sprzedaż biletów online oraz wprowadź elektroniczne wersje dokumentów i prowadzenie ewidencji zamiast druku. Tam, gdzie wymagane jest drukowanie, wydajnie drukuj dwustronnie na ekologicznym papierze.
●   Wybierz prezenty i nagrody, które są doświadczeniami lub materiałami eksploatacyjnymi (np. darmowy napój na imprezie, e-voucher na posiłki lub bilety elektroniczne na lokalny pokaz lub doświadczenie).
●   Zamiast produkować materiały z datą wydarzenia, pomiń to, aby można było ich użyć na kolejnym evencie.